अरुणा लामा

  अरुणा लामा उदास मेरो जीवन कथा कसै लाई भनिन यो जन्म भरि सहेको व्यथा त्यो पनि भनिन जन्म मिति...

देबु श्रेष्ठ नब नायक

देबु श्रेष्ठ नब नायक उपनाम-संजय जन्म मिति- २०३३ असार २० गते पिता-राम ब श्रेष्ठ माता-बिष्णु माया...