Maharaj Thapa


Maharaj-Thapa
Father-Bhairab Bdr Thapa
Mother-Rukmini Thapa
Date of Birth-2030 asoj 8
Education-Bachlor
Birth Place-Kamal Pokhari ktm
Work-Music Arrenge,compose,back ground music
Award
Hits fm music award-067
Image award-067,068,069
Nefta film award-067,068,069
Kalika fm music award-067
Bindawasini Music award-068
Guru-Bhairab Bdr Thapa
his arrenge hit songs
Purano Dunga,Karnadas
Timro mero sambandha,Karnadas
Chuk Chuk Reil,Ramkrishna Dhakal
Mainle Choyako Pani Chaldain,Yash Kumar
Darshan Namaste,Rajesh Payal Rai
Mera Yi Chor AAnkha,Shyam Sundar
Bholi Feri Salla Gharima,Sanjib Pradhan
Achano Bho,Dip Shrestha
Feri Feri Timile Malai,Karma Moktan
Film Song
Sagar Sari Chokho Maya,Silsila
Dhalkyo Dhalkyo,Naina Resham
Simple Simple,Andaj etc