Kristi mainaliKristi filmography
1.Santaan

2.Yug Dekhi Yug Samma

3.Pariwaar

4.Tilhari

5.Adhikar

7.Chino

8.Laxmi-Pooja

9.Gopi-Krishna

10.Kasam

11.Aghat

12.Sadak

13.Radha-Krishna

14.Sankalpa

15.Chokho Maya

16.Lovi-Papi

17.Sapana

18.Chatyang

19.Ranko

20.Trishna