Stupid Man Trailer


Starting: JEEVAN LUITEL,NIRAJ BARAL.CHADANI SHARMA,RITU SHRESTHA,MARTIN KHAN etc.
Lyrics: DAYARAM PANDAY,ARJUN POKHREL,DIWAKAR BHATTARAI,KIRAN RAJ KARKI
Background Music: TSUJIL KARMACHARYA
Music: ARJUN POKHREL
Editor: DIRGHA KHANAL
Screenplay:SAMIPYA RAJ TIMILSENA
Producer:BIBEK SHAHI
Direction:DIWAKAR BHATTARAIStupid-maan-poster