Disco Song LoaferSong – Ekkasi Dukkasi
Singer – Rajesh Payal Rai / Udesh Shrestha
Artist- Aaryan Sigdel /Dayahang Rai / Kamal Mani Nepal/ Sushil Raj Pandey / Anupam Sharma
Lyrics- Aditya Bikram Lamsal / Kiran Kumar Regmi
Music – Aditya Bikram Lamsal
Director – Aditya Bikram Lamsal
Producer – Dijendra Shakya
Executive. Producer – Chhabi Raj Ojha
Chhabi Raj Production