Kamal Krishna Pran Bhanda Pyaro


Nepali Movie Pran Bhanda Pyaro
Director-Kamal Krishna Paudel
Actor-Basu Pudasaini,Anamika,Kamal Krishna,Aasha Khadka,Sandip Bagale,
Action-Chandra Panta
Camera-Mukesh Humagai