Tag - buddha ra bhikhari

मण्डलामा लोक कथामा आधारित स्याडो प्ले ‘बुद्ध र भिखारी’

काठमाडौं । कथामा एउटा भिखारी छ । उसको दिन भिख माग्दै बित्छ । उसले भिखबाट पाएको केही चामल बचाउँछ । उसले जम्मा गरेको चामल मुसाले खाइदिन्छ । एक दिन, भिखारीले आफूले जम्मा गरेको चामल मुसाले खाइरहेको देख्छ । मुसाले भिखारीलाई प्रत्येक...