Nai Na Bhannu La 2 Trailer


Cast:Suraj singh thakuri, Saroj khanal, Jiwan luitel, Priyanka karki, Sitaram (Dhurmus) Anubhav regmi, Sugyani bhattarai
Post Production: Ashlesha Entertainment
Editor: Dirgha khadka
DOP: Pursottam pradhan
Director: Bikash Acharya
Producer: Dinesh pokharel